Your ชื่อ-สกุล (required)

Your Email (required)

Oder Id

เวลาโอน ตัวอย่าง 01/01/2000 15.00

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM
ชื่อบัญชี นางสาวรัตติกาล ศรีใจอินทร์

ไทยพาณิชย์
เลขที่   501-2-94134-9
สาขาท่าแพ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


กสิกรไทย
เลขที่  599-2-03335-7
สาขาบิ๊กซีเชียงใหม่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 


เมื่อคุณทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงินได้ที่
อีเมล์ :​ maiseason@gmail.com

LINE : maiseason

โทร: 062-3022775

** กรุณาเก็บสลิป หรือหลักฐานการโอนไว้กับตัวท่าน หลังจากโอนเงินเสร็จ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการโอน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน **